Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"финансирен от Оперативна програма"Наука за образование и интелигентен растеж",съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни фондове

Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Прикачени документи

"Активни игри"ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПАДКРЕПА НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
1.ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПАДКРЕПА НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
81483075_2825915177485138_379366086069452800_o.jpg
81534462_2825913204152002_5652474091668504576_o.jpg
82372397_2825913834151939_8394402151400472576_o.jpg
82924067_2825914214151901_7579333679218950144_o.jpg
83332130_2861633720579950_5537446569604808704_o.jpg
83398941_2861631633913492_8944589240134533120_o.jpg
Това сме ние децата от ДГ№3"Здравец".Под формата на игра ,те се запознаха с частите на човешкото тяло,превозните средства и геометричните фигури.Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
Децата от втора група от ДГ№3"Здравец"по проект"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", играейки извършиха 100 добри дела.Чрез игрите те се научиха да помагат на близки и непознати хора, да се грижат за природата, д
82778680_2861596090583713_7231629628199141376_o.jpg
83098490_2861593897250599_2111855657329098752_o.jpg
83479650_2861595660583756_3748749886623842304_o.jpg