Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"финансирен от Оперативна програма"Наука за образование и интелигентен растеж",съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни фондове

Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество.

 

Родна стряха-Ран Босилек. Изразително възпроизвеждане на кратко римувано стихотворение с помощта на илюстративна опора.Съпреживяване на любовта към родния дом,изразена в стих

"Мишлето и моливът" от В. Сутеев. Запознаване с приказката. Разпознаване на герои и епизоди от литературното произведение. Преразказ на приказката по илюстрации.

"Броилка без край" от Радой Киров. Заучаване на броилка с помощта на нагледна опора. Правилно произнасяне на звукове и думи.-Втора група 2-21.04.21г.

 

"Моята сестричка" от Антоанета Димитрова. Запознаване със стихотворението. Изразяване на емоционално отношение към творбата.27.04.21г-втора група 2

"Великденски помагачи" -втора група1-28.04.2021г. Запознаване със стихотворението. Затвърдяване на знания за пролетта.

 

Прикачени документи

"Активни игри"ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПАДКРЕПА НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
1.ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПАДКРЕПА НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
81483075_2825915177485138_379366086069452800_o.jpg
81534462_2825913204152002_5652474091668504576_o.jpg
82372397_2825913834151939_8394402151400472576_o.jpg
82924067_2825914214151901_7579333679218950144_o.jpg
83332130_2861633720579950_5537446569604808704_o.jpg
83398941_2861631633913492_8944589240134533120_o.jpg
Това сме ние децата от ДГ№3"Здравец".Под формата на игра ,те се запознаха с частите на човешкото тяло,превозните средства и геометричните фигури.Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
Децата от втора група от ДГ№3"Здравец"по проект"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", играейки извършиха 100 добри дела.Чрез игрите те се научиха да помагат на близки и непознати хора, да се грижат за природата, д
82778680_2861596090583713_7231629628199141376_o.jpg
83098490_2861593897250599_2111855657329098752_o.jpg
83479650_2861595660583756_3748749886623842304_o.jpg
"Родна стряха" от Ран Босилек
Съставяне на кратки изречения по нагледна опора! Оцветяване в рамките на контур!
Изписвам елементи на букви-четвърта група 2
"Броилка без край" от Радой Киров. Заучаване на броилка с помощта на нагледна опора. Правилно произнасяне на звукове и думи.