Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Екипи за учебната 2019/2020година

първа група:

г-жа Миглена Бонева и

г-жа Татяна Венкова

втора група:

г-жа Светла Рахнева и

г-жа Милена Бойчева

трета група:

г-жа Росица Георгиева

г-жа Зорница Иванова

четвърта и първа -разновъзрастова група:

г-жа Ирина Василевна

г-жа Петя Вълчева

група в с.Дралфа:

г-жа Стефка Николова

г-жа Бедрие Ахмедова