Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Обществен съвет

 

1. Иванка Атанасова - Представител на Общинска администрация - Търговище /Главен експерт в Дирекция"Хуманитарни дейности и социална политика"

2. Милена Бойчева - Директор на ДГ №3"Здравец"

3.Антония Боянова-Председател

4.Надя Александрова-член на Обществения съвет

5.Сияна Мисирджиева-Методиева - член на Обществения съвет

6.Анелия Статева - член на Обществения съвет

7.Диана Бобева - член на Обществения съвет