Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Обществен съвет

 

2.Полина Янкова-член на Обществения съвет

3.Станислава Цонева-член на Обществения съвет

4.Антония Боянова-Председател

5.Християна Златкова-член на Обществения съвет

6.Силвия Доманова-главен експерт Дирекция "Хуманитарни дейности и социална политика" в община Търговище-Представител на Общинска администрация.