Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Материална база

През първите години от живота на детето изключително силно въздействие му оказват външните впечатления и заобикалящата го околна среда. Детска градина №3 „ Здравец“ допринася за тяхното обогатяване с отлична материална база. Сградата е на два етажа. На всеки етаж има по две занимални .Детската градина функционира с 4 групи със санитарно-хигиенно помещение за всяка възрастова група, столова за хранене на децата и разливочни помещения за помощник- възпитателите на всеки етаж. Сградата на детското заведение е разположена сред прекрасната природа на един от най-чистите райони на Търговище, което създава уют и спокойствие за децата. Кристалният въздух и зеленина на парк „Борово око”, намиращо се в непосредствена близост до детската градина я превръща в едно наистина уникално място за здравословно и пълноценно развитие на малките. Иглолистните дървесни видове в двора на детската градина – борове, елхи, както и широколистните дървета – липи, кестени и брези приютяват много крилати певци. В цветните алеи на детската градина има голямо разнообразие на цветя и цъфтящи храсти, които създават цветна феерия за децата. Ние разполагаме с голямо природно богатство в района на детската градина, към което насочваме вниманието на децата да го опознаят и обикнат. Дейностите на децата в естествена среда предизвикват голям интерес у тях към природните обекти и явления. В контакта си с природата детето всеки ден открива нещо ново, интересно и привлекателно. Приобщаването на децата към природата възпитава у тях желание да проникнат в тайните ѝ, да формират у себе си екологични способи, да овладяват модели на екологосъобразен живот. Провеждат се елементарни опити с децата като елемент на откривателското познание. Градината има прекрасен обширен, богато озеленен двор с площадки за игри и спорт. Баскетболно и футболно игрище. Всяка група има своя собствена площадка покрита с изкуствена настилка. За ситуациите по физическо култура децата имат на разположение просторен физкултурен салон, разполагащ с различни уреди и пособия съобразени с възрастовите изисквания. В градината има добре оборудван ресурсен и лекарски кабинет. Разполагаме със съвременна материална база, която се стремим да разширяваме и модернизираме. • игрище за спортни занимания • просторна тревна площ за различни физически дейности, с детски съоръжения за игра • многообразие на интериора, съобразен със съвременните изисквания за формиране на детската личност и предразполагащ за самостоятелна дейност и творческа изява на всяко дете Детската градина разполага с учебно-технически средства, подпомагащи педагогическия процес – всички видове аудио и видео техники, различни учебни-дидактични средства, разнообразен нагледен и оперативен материал. През 2016 г. към основната сграда в гр. Търговище е присъединена и смесена разновъзрастова група в с. Дралфа. В нея се възпитават и обучават 20 деца. Сградата е слънчева и уютна, с добра материална база - занималня, спалня, добре оборудван кухненски бокс и санитарен възел, както и просторен двор - пейки, пясъчници и съоръжения за игра. Старанието на екипа от Детска градина № 3 „Здравец“ е насочен към създаване на най - добри условия за отглеждане, възпитаване и обучение на децата. Новаторство и стремеж към ежедневен комфорт за най-малките жители на Търговище - това е основната част от характеристиката на Детска градина № 3 „Здравец“ гр. Търговище.