Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Бюджет 2023 ДД

Прикачени документи

ОТЧЕТ - 30.06.2019.doc
ОТЧЕТ обществен съвет - 30.09.2019.doc
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.
БЮДЖЕТ с Тримесечно разпределение за 2020 година-Делигирани от Държават дейности и Местни дейности
Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020г.
Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020г.
Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет от 01.01.2020г до 31.12.2020г. към 31.12.2020г.
БЮДЖЕТ с Тримесечно разпределение за 2021 година-Делигирани от Държават дейности и Местни дейности
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2021г. до 31.03.2021Г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2021г. до 31.06.2021г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2021г до 30.09.2021г.
Изпълнение на бюджета за 2021г.
Бюджет 2022г. ДД
Бюджет 2022 МД
Изпълнение на бюджет 1 тримесечие 2022г.
Изпълнение на бюджета на Детска градина №3 към 31.12.2022
Бюджет Държавна дейност 2023 год..pdf
Бюджет Местна дейност 2023 год..pdf
Изпълнение на бюджета на Детска градина №3 Здравец към 30.09.2023 (1) (2).ppt
Изпълнение на бюджет 31.12.2023г.
Начален план за 2024 година с тримесечно разпределение