Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Бюджет 2022 ДД

Прикачени документи

ОТЧЕТ - 30.06.2019.doc
ОТЧЕТ обществен съвет - 30.09.2019.doc
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.
БЮДЖЕТ с Тримесечно разпределение за 2020 година-Делигирани от Държават дейности и Местни дейности
Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020г.
Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020г.
Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет от 01.01.2020г до 31.12.2020г. към 31.12.2020г.
БЮДЖЕТ с Тримесечно разпределение за 2021 година-Делигирани от Държават дейности и Местни дейности
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2021г. до 31.03.2021Г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2021г. до 31.06.2021г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2021г до 30.09.2021г.
Изпълнение на бюджета за 2021г.
Бюджет 2022г. ДД
Бюджет 2022 МД
Изпълнение на бюджет 1 тримесечие 2022г.