Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Информация за изпълнението на делегирания от държавата бюджет за периода от 01.01.2024г. до 31.03.2024г.