Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Прием 2023/2024 учебна година

Брой на свободните места, след първо класиране в групите за учебната 2023/2024 година, както следва:

Брой групи и деца в централна сграда:

  • Първа група – свободни места - няма.
  • Втора възрастова група – свободни места - едно.
  • Трета възрастова група - свободни места – няма.
  • Четвърта възрастова група - свободни места – три.
  • Разновъзрастова група в село Дралфа – свободни места – осем.