Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Приети деца за първа възрастова група-2020/2021 учебна тодина

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ГРУПА -ОТ 01.07.2020г.