Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Квалификация

8-9.06.2022г.  НЦПКПС Банкя НП “Мотивирани учители и квалификация“

Тема: “Управление на образователните институции в условията на криза“

Йорданка Йорданова – директор 

 

11-12.06.2022г. Фондация “Кузманов“

Тема: “Особености при обучение на съвременните деца и ученици“

Миглена Бонева – старши учител;

Ирина Василевна –старши учител;

Светла Рахнева – старши учител;

Йорданка Йорданова - директор